Αρχική / Ασφάλειες

Όρια Αστικής Ευθύνης

Την αύξηση των ορίων ασφαλιστικής κάλυψης προβλέπει το προσχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας.

Ειδικότερα το προσχέδιο που τέθηκε ήδη σε δημόσιο διάλογο προβλέπει μεταξύ άλλων τα εξής:
ΑΡΘΡΟ 2
 « Από 1ης Ιουλίου 2009 τα ελάχιστα ποσά ασφαλιστικής κάλυψης δεν μπορεί να οριστούν κατώτερα από αυτά που προβλέπονται ακολούθως:
α) Σε περίπτωση σωματικής βλάβης 2.500.000 ευρώ, ανά ατύχημα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των αξιώσεων των θυμάτων
β) Σε περίπτωση υλικής ζημιάς 500.000 ευρώ, ανά ατύχημα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των αξιώσεων των θυμάτων
Από 1ης Ιανουαρίου 2012 τα ελάχιστα ποσά ασφαλιστικής κάλυψης δεν μπορεί να οριστούν κατώτερα από αυτά που προβλέπονται ακολούθως:
α) Σε περίπτωση σωματικής βλάβης 5.000.000 ευρώ, ανά ατύχημα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των αξιώσεων των θυμάτων
β) Σε περίπτωση υλικής ζημιάς 1.000.000 ευρώ, ανά ατύχημα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των αξιώσεων των θυμάτων .
Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης τα προαναφερόμενα ποσά αναθεωρούνται σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Δείκτη Τιμών Καταναλωτή ( ΕΔΤΚ), όπως προβλέπεται στον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2494/95 του Συμβουλίου, της 23ης Οκτωβρίου 1995, για τη θέσπιση εναρμονισμένων δεικτών τιμών του καταναλωτή.»
Πρόταση Επιτροπής: Ειδικά για αυτοκίνητα που μεταφέρουν κατά το ατύχημα από 10 άτομα και άνω, προτείνεται ελάχιστο ποσό ασφαλιστικής κάλυψης 1.000.000 ευρώ ανά θύμα μόνο σε περίπτωση σωματικής βλάβης

Copyright 2018 by zirogianni.gr - Designed & Powered by Fortunet Hellas Inc. | e-agents technology